Dr. Öğr. Üyesi Hatice Evlen

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Makine Eğitimi bölümünde  lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Karabük Üniversitesi Makine Eğitimi bölümünde doktora derecesini almıştır. 2005 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek öğretimde 3 boyutlu yazıcı eğitim müfredatı geliştirme ve yaygınlaştırma üzerine AB projesinde çalışmıştır.   3B yazıcı teknolojilerinin tasarım ve uygulamaları üzerine akademik çalışmaları, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersleri bulunmaktadır.   3B yazıcı ve dijital endüstri kongresi ile aynı konudaki Dergi Park platformunda yer alan akademik dergide 3B baskı ve dijital endüstrinin yaygınlaşması üzerine çalışmaktadır. Ayrıca 3B biyo yazıcılar ve 3B seramik yazıcıların kullanım alanları, malzeme araştırma- geliştirme ve uygulamaları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.