Dr. Öğr. Üyesi İshak Ertuğrul

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinde tamamlamıştır. 2019 yılında Muş Alparslan Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmiştir. Ayrıca 2019 yılından beri Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Doktora çalışmasını Mikro yapıdaki sistemlerin 3B yazıcılar ile üretimi hakkında yapmıştır. Özellikle Mikro Elektro-Mekanik Sistemlerin (MEMS), 3B yazıcılar ile ilgili fabrikasyonu hakkında oldukça fazla çalışması mevcuttur. Mikro Aktuatör, Mikro Kiriş ve Mikro Akışkan Çiplerin 3B yazıcılar ile üretilmesi alanında güncel çalışmalarına devam etmektedir.