Öğr. Gör. Dr. Koray Özsoy

Lisans eğitimini 2004 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik öğretmenliği ve 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliğinde tamamladı. Yüksek Lisans ve doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde sırasıyla 2008 ve 2016 yıllarında tamamladı. 2004 yılında Öğretim görevlisi oldu ve halen görevine Dr. Öğr. Gör. olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde devam etmektedir. Mekatronik, Eklemeli İmalat teknolojileri, 3B baskı teknolojileri, Ergiyik Biriktirme Yöntemi (FDM), Otomatik Kontrol, konularında araştırmalar yapmaktadır. SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 5 makalesi ve bu makalelerden 20 atıf almış olup h-indeksi 5’dir. Ulusal dergilerde yayınlanmış 10 makalesi vardır. Uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş ve bildiri kitabında basılmış sırasıyla 9 ve 7 bildirisi vardır. Ulusal yayınevinde basılmış bir kitabı ve Uluslararası düzeyde basılmış 4 kitabı vardır. Değişik idari görevlerde bulunmuş olup Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı üyedir.